grafologia

ekspertyzy kryminalistyczne

Sprawdź ofertę naszych usług z zakresu grafologii.
Close/Open header

  Ośrodek Badań DNA-WLGM Biuro Kryminalne

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych usług:
http://www.kryminalistyka.net - badania grafologiczne

Kontakt: 
tel. kom.: 0-515 25 90 60
tel.: (0-22) 633 54 54
info@Kryminalistyka.net

Informacje:

ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa
NIP: 558-111-88-68
REGON: 015201853


Poznanie osobowości kandydata do pracy to dla wielu pracodawców bardzo ważna sprawa. Z tego powodu, choć nie wszystkie firmy mówią o tym oficjalnie wykonywane są przez nie badania grafologiczne. Takie badania pozwalają na zbudowanie portretu psychologicznego kandydata, jaki ma być przyjęty na dane stanowisko. Bywa to szczególnie ważne w dużych firmach i przy przyjmowaniu nowych pracowników na stanowiska kierownicze. Co nam daje grafologia? Jest to nauka społeczna jaka pozwala na podstawie pisma odręcznego określić portret psychologiczny osoby badanej. Z jednej strony możliwa jest ocena predyspozycji danej osoby do wykonywania określonych zadań, a z drugiej strony ocena cech charakteru oraz osobowości. Na tej podstawie można ocenić zdolności intelektualne badanej osoby, czy sposób radzenia sobie z różnymi emocjami.
Dla wielu firm personalnych ważne jest poznanie takich cech kandydata na pracownika, jak podejście do porządku, radzenie sobie z presją i wynikłym z niej stresem, umiejętność współpracy, czy adaptacji. Bardzo często od tych cech zależy to, czy osoba podejmująca pracę sprawdzi się na określonym stanowisku. Jako metoda badawcza grafologia jest wykorzystywana również w diagnostyce psychologicznej. Jest to również nauka z jakiej metod bardzo często korzysta kryminalistyka. Metody jakie oferuje grafologia mogą być stosowane oddzielnie, ale również mogą być połączone z innymi metodami psychologicznymi, jakie pozwalają na badanie predyspozycji, czy osobowości. Do takich metod zaliczyć możemy testy zawodowe, czy testy osobowościowe. Metody grafologiczne pozwalają w krótkim czasie stworzyć spójny obraz cech badanej osoby. Z tego powodu jest to bardzo popularna metoda badania pracowników w krajach zachodniej Europy. W ten sposób możliwa jest ocena umiejętności wykonywania pracy w jakiej konieczne jest skupienie się na detalach, koncentracji, ambicji, czy zdolności komunikacyjnych. Możliwe jest badanie sytuacji życiowej i stanów psychicznych na podstawie odręcznego pisma.

Nasza oferta ekspertyz grafologicznych